Personvernserklæring

Denne erklæringen gjelder for nettsidene tilknyttet https://sykkelcoaching.no/

Hva samles inn av data og informasjon

Vi samler ikke inn personopplysninger via våre nettsider. Vi samler kun inn sensitive personopplysninger ved direkte kunde kontakt via e-post, telefon eller andre kontakt medium.

Formålet med innsamlet data og informasjon

Hensikten med all data og informasjon vi samler inn er for å tilby våre tjenester, samt å besvare spørsmål om og rundt våre tjenester.

Lagring av data og informasjon

Vi lagrer kun informasjon og data som er nødvendig for å tilby våre tjenester, samt besvare kundeforespørsler. Vi videreformidler eller deler ingen informasjon eller data med tredjeparter.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i hvilke data og informasjon vi har lagret som kan knyttes til deg. Du har rett til å be om sletting eller endring av opplysninger som er knyttet til deg, samt be om overføring av lagret data og informasjon.

Kontakt

E-post: post@sykkelcoaching.no