INSCYD Performace Testing

Power-Performace Decoder

Virtuell lab-testing som gir deg tilsvarende resultater som i en fysiologisk lab.
Testing kan gjennomføres både ute på veien eller på rulla, alt du trenger er en wattmåler eller en rulle med wattmåling.
Få full innsikt i din fysiologiske prestasjonsevne og tilpass trening til din fysiologi.

Med INSCYD Power-Performace Decoder (PPD) gir vi deg et fullstendig bilde av din fysiologiske prestasjonsevne og metabolske profil​

Med INSCYD PPD får du målt:

 • Maksimal aerob kapasitet (VO2maks)
 • Maksimal glykolytisk kapasitet (VlaMax)
 • Anaerob terskel (FTP)
 • Akkumulasjon og nedbrytning av laktat
 • Fett og karbohydratforbrenning
 • Aerobt vs. anaerobt energibidrag

Fordeler med INSCYD PPD:

 • PPD har tilsvarende treffsikkerhet som tradisjonell lab-testing med en feilmargin på kun 2,5% for VO2max og 2,2% for anaerob terskel.
 • Du får et fullstendig bilde av din prestasjonsevne uten behov for tidkrevende lab-testing
 • Testingen gjennomføres med din egen wattmåler eller rulle, slik at resultatene er direkte overførbare til din egen trening.
 • Testingen kan gjennomføres som en del av treningen din eller som spesifikke tester, og kan gjennomføres ute på veien eller på rulla. Slik kan du velge det som passer deg best.

Testet av profesjonelle sykkellag og trenere.

INSCYD PPD er utviklet og basert på publisert vitenskapelig forskning og har blitt grundig testet og validert opp mot tradisjonell lab testing. PPD har også blitt testet og validert av flere profesjonelle sykkellag som CCC Team, Jumbo-VISMA, Alpecin-Fenix og SEG racing, samt profesjonelle trenere på høyeste nivå. PPD brukes av flere profesjonelle sykkellag og triatleter på høyeste nivå.

Hvordan fungerer testprosessen?

 1. Du tar kontakt med oss og bestiller en test.
 2. Vi sender deg nødvendig informasjon om testingen og gir deg veiledning på hvordan testene gjennomføres for å få et godt resultat.
 3. Du gjennomfører testen bestående av 4 maksimaldrag
  (20 sek, 3 min, 6 min og 12 min) fordelt over opptil 3 dager.
 4. Du sender oss aktivitetsfilene fra testene.
 5. Vi analyserer aktivitetsfilene ved bruk av INSCYD PPD.
 6. Du får tilsendt fullstendig testrapport (se mer informasjon om testrapporten lenger ned).
 7. Vi gir deg en gjennomgang og forklaring av testresultatene dine (telefon eller online).

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller for å sette opp en test!

Infografikkene under viser noen av fordelene du får med INSCYD

Attester

Målinger - Et totalt bilde av din fysiologi

1. VO2max - Aerob kapasitet

VO2max er den maksimale mengden oksygen kroppen kan ta opp å bruke til energifrigjøring under fysiskaktivitet og er derfor en av de viktigste bestemmende faktorene for utholdenhets prestasjon.

En vanlig miskonsepsjon er at VO2max i stor grad bestemmes av genetiske faktorer, men VO2max kan i stor grad forbedres gjennom trening også for utøvere på elitenivå.

VO2max respondere relativt raskt på trening og er derfor viktig å måle jevnlig, slik at du kan vurdere om treningen du gjør har ønsket effekt.

Med INSCYD får du

 • Målt VO2max både absolutt (ml/min) og relativt (ml/min/kg)
 • Vurdert hvordan VO2max påvirker din prestasjonsevne
 • Vurdert om lav VO2max er et hinder for din prestasjonsevne
 • Ved gjentagende testing får du målt endringer i VO2max

2. VLaMax - anaerob kapasitet

VLaMax er et mål på den maksimale glykolytiske-kapasiteten til muskulaturen din. En høy VLaMax indikere en stor kapasitet til å frigjøre energi gjennom anaerob energifrigjøring.

VLAmax kan vurderes fra to forskjellige sider. På den ene siden vil en lav VLamax øke din anaerobe terskel, fettforbrenningen din og gi deg kortere restitusjons tid etter harde drag eller angrep. På den andre siden vil en høy VLamax øke evnen din til å raskt produsere energi til angrep, spurter og korte drag.

Med INSCYD får du

 • Målt VLaMax (mmol/l/s)
 • Vurdert hvordan VLaMax påvirker din prestasjonsevne
 • Ved gjentagende testing får du vurdert om en treningsblokk har hatt ønsket effekt på VLaMax

3. Anaerob Terskel - (FTP)

Den anaerobe terskelen blir sett på som en av de viktigste prestasjon målene i utholdenhetsidrett. I sykkel blir den anaerobe terskelen ofte også kaldt “Functional Threshold Power” (FTP) og er av mange sett på som det ultimate målet på prestasjonsevne. Den anaerobe terskelen er intensiteten hvor det er likevekt mellom produksjon og nedbrytning av laktat og er derfor den høyeste intensiteten som kan opprettholdes uten å akkumulere laktat. Hvor lenge du kan opprettholde en intensitet tilsvarende den anaerobe terskelen bestemmes hovedsakelig av glykogenlagrene og det kan være stor variasjon mellom utøvere. For godt trente utøvere kan den anaerobe terskelen normalt opprettholdes i 45-75 min.

Med INSCYD får du

 • Målt anaerob terskel både absolutt (Watt) og relativt (w/kg)
 • Vurdert hvordan du kan forbedre din anaerobe terskel
 • Ved gjentagende testing får du målt endringer i din anaerobe terskel, samt vurdert hva som er årsaken til en endring.

4. Laktat - produksjon og nedbrytning

Laktat er et viktig energisubstrat for muskulaturen og kroppen. I muskulaturen forbrennes laktat aerobt i for å produsere energi, ved bruk av oksygen. Når den aerobe metabolismen ikke klarer å frigjøre nok energi til å opprettholde en belastning, må den resterende energien frigjøres av den anaerobe metabolismen. Dette gjøres ved produksjonen av laktat, en prosess uten bruk av oksygen. Laktat kan så transporteres og lagres (bufres) i musklene og blodet, men det er en begrenset kapasitet for hvor mye laktat som kan lagres. Derfor er den aerobe forbrenningen (nedbrytningen) av laktat svært viktig.

Dette gjør at forholdet mellom laktat produksjon og nedbrytning i muskulaturen er en viktig bestemmende faktor for din prestasjonsevne. Ved å ha kontroll på dette kan du optimalisere intervalltreningen din, ved å tilpasse intensitet, varighet og pausetid, slik at du får større utbytte av treningsøkten. Dette kan også hjelpe deg med å optimalisere pacingen din i ulike faser av et sykkelritt, ved at du vet hvor mye du tåler å gå over terskel i en bakke, eller hvor lenge du kan ligge og male under terskel uten å bli for sliten.

Med INSCYD får du

 • Målt hvor raskt laktat akkumuleres i blodet ved forskjellige intensiteter over den anaerobe terskelen
 • Målt hvor raskt laktat forbrennes ved forskjellige intensiteter under den anaerobe terskelen.
 • Målt forholdet mellom laktat produksjon og nedbrytning
 • Ved gjentagende testing får du vurdert endringer i musklenes evne til laktat produksjon og nedbrytning.

Figuren for Lack of pyruvate & lactate accumulation viser musklenes reservekapasitet til å forbrenne laktat (lack of pyruvate) ved intensiteter under den anaerobe terskelen og hvor raskt laktat akkumulerer seg i blodet (la.-accumulation) ved intensiteter over den anaerobe terskelen.

Figuren for Lactate – production & max. Oxidation & concentration viser den totale laktat produksjonen i musklene (la.-production), den totale kapasiteten for laktat forbrenning i musklene (max. aerobic la.-comb) og den teoretiske maksimale laktat konsentrasjonen i blodet (lactate concentration) ved forskjellige intensiteter.

5. Fett og karbohydratforbrenning

FatMax er den høyeste fettforbrenningen musklene kan opprettholde under fysiskaktivitet. Det vil si, den største mengden energi (kcal) du kan forbrenne fra fett per time.

CarbMax er intensiteten hvor musklene når en karbohydratforbrenning på 90 gram per time. Dette tilsvarer det høyeste opptaket av karbohydrater som kroppen kan opprettholde under fysiskaktivitet, gitt at inntaket av karbohydrater har et optimalt forhold mellom glukose og fruktose (2:1).

Med INSCYD får du

 • Målt maksimal fettforbrenning (FatMax) og intensiteten ved FatMax
 • Forholdet mellom fett og karbohydratforbrenning ved forskjellige intensiteter
 • Målt intensiteten tilsvarende maksimalt opptak av karbohydrater under fysiskaktivitet (CarbMax)
 • Ved gjentagende testing får du vurdert endringer i musklenes evne til fett og karbohydratforbrenning

Figuren med Fat & carbohydrate combustion viser musklenes evne til å forbrenne fett (fat) og karbohydrater (carbohydrate) oppgitt i kcal per time (kcal/h) og gram per time (g/h) ved forskjellige intensiteter.Figuren viser også intensitetsområdet hvor musklene har størst evne til fettforbrenning (FatMax zone), dette området tilsvarer FatMax ± 5%. Videre viser figuren også et område for maksimalt opptak av karbohydrater (max. carb. intake), dette område spenner seg fra 60-90 gram per time.

6. Intensitetssoner

Med INSCYD får du intensitetssoner som er beregnet basert på din fysiologi og ikke bare faste prosentverdier basert på anaerob terskel eller FTP. Alle intensitetssonene er basert på spesifikke verdier ut ifra dine resultater og for hver av sonene vil du få en øvre og en nedre grense, samt en spesifikk målverdi for sonen.

Med INSCYD får du

 • Intensitetssoner basert på dine testresultater
 • Forklaring på de forskjellige intensitetssonene
 • Oversikt over forventet energiforbrenning og fordeling mellom fett og karbohydratforbrenning i de forskjellige intensitetssonene under den anaerobe terskelen

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller for å sette opp en test!

Ønsker du hjelp til å få mer ut av treningen din?
Vi hjelper deg å planlegge og opptimalisere treningen din ut ifra dine mål og forutsetninger.

Sjekk ut våre sider for Treningsprogram og coaching