INSCYD PERFORMANCE TESTING

INSCYD TESTING

Med Inscyd får du målt ditt prestasjonsnivå i en virtuell lab med tilsvarende resultater og nøyaktighet som ved tradisjonell testing i en fysiologisk lab. Du får full innsikt i din fysiologi, dine styrker og svakheter og ut ifra dine mål kan vi gi deg veiledning på hvilke områder du bør fokusere treningen din på.

MED INSCYD FÅR DU MÅLT

Maksimal aerob kapasitet (VO2max)

Anaerob terskel (FTP)

Maksimal glykolytisk kapasitet (VlaMax)

Fett og karbohydratforbrenning

Aerobt vs. anaerobt energibidrag

Akkumulasjon og nedbrytning av laktat

Ut ifra resultatene på testene får vi et godt innblikk i din fysiologi og vi kan gi deg veiledning på hvordan du kan gjennomføre treningen din for å forbedre deg mot dine mål. Vi kan også sette opp tilpassede intensitetssoner, slik at du kan få bedre kontroll på belastning og intensitet underveis i treningsarbeidet ditt. Ved gjentagende testing kan vi også vurdere endringer i din prestasjonsevne, samt vurdere om treningen du har gjennomført har hatt ønsket effekt.
 

Testing kan gjennomføres både ute på veien eller inne på rulla og all testing gjennomføres på ditt eget utstyr. Dette gjør at resultatene har dirkete overføringsverdi til trening din og at du ikke trenger å ta høyde for forskjeller mellom målinger gjort i lab og ditt eget utstyr.

Inscyd er grundig validert i samarbeid med profesjonelle sykkellag, trenere og utøvere på elitenivå og har tilsvarende nøyaktighet som tradisjonell testing i en fysiologisk lab. Inscyd brukes av flere profesjonelle sykkellag og utøvere på høyeste nivå som for eksempel Movistar og Jumbo-Visma.

FORDELERE MED INSCYD

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller for å sette opp en test.