FYSIOLOGISK TESTING

FYSIOLOGISK TESTING

Ønsker du å måle ditt nivå og din prestasjonsevne?
Vi tilbyr både INSCYD performance testing og tradisjonell laktatprofil testing.
Vi har også muligheten til å hjelpe deg med testing som er spesifikt tilpasset dine behov.  

VÅRE TEST TJENESTER

VÅRE TEST TJENESTER

INSCYD-Performance testing

Med Inscyd får du full innsikt i din fysiologiske prestasjonsevne og metabolske profil, du får målt Anaerob terskel, VO2maks og VLamax. Du får innsikt i hva som er dine sterke og svake sider, tips til hvordan du kan optimalisere treningen din og intensitetssoner tilpasset din fysiologi.

Laktatmåling

Laktatprofil

Med testing av laktatprofil får du målt din anaerob og aerobe terskel. Vi bruker målingene til å estimere både watt og HR ved din anaerobe og aerobe terskel. Vi bruker også målingene til å sette opp intensitetssoner som er tilpasset deg og gir deg tips til hva du bør fokusere på i treningen din.