COACHING FOR SYKLING

COACHING FOR SYKLING

Ønsker du å ta treningen din til et nytt nivå slik at du kan nå målene dine?
Vi hjelper deg å få mer ut av treningen din enten du er elite utøver eller mosjonist.
Med vår coaching får du tett oppføling og et treningsopplegg som blir tilpasset deg og din fysiologi.

MED VÅR COACHING FÅR DU

MED VÅR COACHING FÅR DU

sykkeltrener

Personlig veiledning

Du får personlig veiledning og coaching av en erfaren sykkeltrener som har god praktisk og teoretisk, kunnskap og forståelse. Vi baserer vår veiledning på både vitenskapelig forskning og praktisk erfaring. Vi tilpasser veiledningen og metodene vi bruker til den enkelte utøver, slik at du kan få mest mulig utbytte.

Treningsplan

Tilpasset treningsplan

Med vår coaching får du en treningsplan som er tilpasset dine mål og forutsetninger. Gjennom dialog med deg setter vi opp et treningsopplegg som er tilpasset tiden du ønsker å bruke treningen din, målene du har satt deg og ditt nivå. Du får en treningsplan med treningsøkter som er tilpasset dine mål og hver økt har et tydelig formål.

Analyse av treningsøkt

Analyse av Treningsøkter

Underveis i treningsarbeidet analyserer vi treningsøktene dine og gir deg tilbakemelding på øktene du har gjennomført. Du får tilbakemelding på hva som er bra og hva som kan forbedres slik at du kan få et større utbytte av treningen din. Vi justerer også treningen din ut ifra ditt prestasjonsnivå og tilbakemeldinger du gir oss.

VÅRE COACHING NIVÅER

Mosjonisten

1500,- NOK Per måned
 • Online treningsplan
 • Detaljert beskrivelse av treningsøkter
 • Tilpassede intensitetssoner
  (Watt/HR)
 • Oppdatering av treningsplan annenhver uke
 • Ukentlig tilbakemelding på gjennomførte treningsøkter
 • Kontakt via e-post og TrainingPeaks
 • Månedlig oppfølgingssamtale telefon/online
 • Basic TrainingPeaks konto

Rittsyklisten

2000,- NOK Per måned
 • Online treningsplan
 • Detaljert beskrivelse av treningsøkter
 • Tilpassede intensitetssoner
  (Watt/HR)
 • Ukentlig oppdatering av treningsplan
 • Daglig tilbakemelding på gjennomførte treningsøkter
 • Kontakt via e-post og TrainingPeaks
 • Månedlig oppfølgingssamtale telefon/online
 • Rabatt på Laktatprofil-testing (25%)
 • Rabatt på INSCYD-testing (25%)
 • Premium TrainingPeaks konto

Toppidretts-
Utøveren

2500,- NOK Per måned
 • Online treningsplan
 • Detaljert beskrivelse av treningsøkter
 • Tilpassede intensitetssoner
  (Watt/HR)
 • Oppdatering av treningsplan ved behov
 • Daglig tilbakemelding på gjennomførte treningsøkter
 • Kontakt via e-post og TrainingPeaks
 • Oppfølgingssamtale telefon/online
  ved behov
 • Rabatt på Laktatprofil-testing (25%)
 • Rabatt på INSCYD-testing (50%)
 • Premium TrainingPeaks konto

KONTAKT OSS